Reserves

Reserveu la vostre estada als Apartaments La Farga, a Arbùcies, al peu del Montseny.

Condicions Generals:

La reserva es farà efectiva amb el lliurament del 100% del preu pactat. Un cop cobrada la reserva li enviarem per mail el document de confirmació definitiva.

Formes de Pagament:

PAGAMENT AMB TARGETA DE CREDIT: Visa o Master

TRANSFERENCIA BANCÀRIA: a favor d'HABITATGES ARBUCIES, S.L
BANC SABADELL
c/ Francesc Camprodón, 14 - 17401 Arbucies (Girona)
0081 0429 57 0001079617
IBAN: ES94 0081 0429 5700 0107 9617 - CODI SWIFT: BSABESB 0429

EFECTU: Imprescindible si el pagament es realitza fora d’horaris d’oficina.

Normes de Reserva

Si la forma de pagament es mitjançant transferència bancària, s’ha d’enviar justificant de pagament (copia segellada per el banc) per fax al nº 972 16 26 37 o per mail a info@apartamentslafarga.com

Cancel·lacions
L’anul·lació de la reserva donarà lloc a retenir les quantitats següents:

  • El 5% de la paga i senyal, quan l’anul·lació es faci amb més de 30 dies d’antelació a la data fixada per ocupar l’apartament.
  • El 50% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys de 30 dies i mes de 7 dies.
  • El 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys de 7 dies d’antelació.

Per canvi de dates no hi haurà penalització sempre i quan s’avisi amb una antelació de 7 dies i segons disponibilitat. En cas contrari, s’aplicarà el convingut en la política d’anul·lació.

La no presentació del client, durant les 24 h següents al dia fixat, excepte avís previ, suposarà l’anul·lació total de la reserva amb la pèrdua de l’import pagat fins el moment.

Entrades i Sortides
L’hora d’entrada a l’apartament serà a partir de les 3h de la tarda.

El lliurament de claus s’efectuarà en les nostres oficines del carrer Segismon Folgueroles, 24 d’Arbúcies.

L’hora de sortida serà fins a les 12h del migdia.

Horari oficina: de dilluns a divendres (no festius) de 10h a 13h i de 16h a 19h. Fora d’aquest horari consultar al tlf. 616 44 69 84

Segons l'ocupació no posarem restriccions d'horaris.

Un cop el client deixi l’apartament, la propietat revisarà que no hi hagi cap desperfecte. Si es detecta algun desperfecte la propietat procedirà a arreglar-lo i passarà un càrrec a la targeta de crèdit del client descrita mes amunt.

Notes generals
Informació general:

  • IVA inclòs / No s’accepten talons.
  • El preu pactat inclou: despeses d’aigua, llum i calefacció, roba de llit i bany i cuina totalment equipats.
  • Ens reservem el dret d’admissió i el dret de visitar l’apartament que ocupeu sempre que per qualsevol circumstancia ho creguem convenient.
  • La propietat no es fa responsable dels desperfectes i perjudicis que ocasionin al client com a conseqüència de la seva estança en els apartament, inclòs robatori o incendi. Tampoc es fa responsable de les avaries produïdes per circumstàncies alienes a la propietat, com talls de llum, etc.., en qualsevol cas intentarem solucionar-lo el mes ràpid possible.

Protecció de Dades

En compliment a l' establert en la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD), els informem que mitjançant la compliment del procés de reserva, les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers de la nostra empresa, amb la fi de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, els informem de la possibilitat de que faci servir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, essent el responsable del fitxer la pròpia empresa.

  • Formulari de reserva
Accepto les normes de reserva